Jean Nouvel’s Serpentine Gallery, London. Jean Nouvel’s Serpentine Gallery, London. Jean Nouvel’s Serpentine Gallery, London. Jean Nouvel’s Serpentine Gallery, London.